VERKOOPVOORWAARDEN

Hij, zij of de firma of vereniging die artikelen besteld wordt hierna kortweg de 'klant' genoemd,
Imkerij 'De Bieenkorf' wordt hierna kortweg de 'verkoper' genoemd.

BESTELLING
De bestelling gebeurt steeds schriftelijk via de online winkel op de site www.beeplus.be.

PRIJZEN.
De prijzen aangegeven op catalogus of online-winkel zijn steeds in euro en inclusief de in BelgiŽ geldende belasting op de toegevoegde waarde (BTW). Plaats van betaling is steeds Heers.

VOORAFGAANDE BETALING
De bestellingen zullen pas worden gereed gemaakt na het verschijnen van de betaling op onze rekening. Indien er binnen de 14 dagen na besteldatum geen betaling verschijnt op de rekening van verkoper wordt de bestelling als onbestaande beschouwd en door de verkoper niet langer bijgehouden.

AFHALING
Indien de klant ervoor opteerde om zijn bestelling zelf bij de verkoper te komen afhalen, zal de verkoper de klant per e-mail ervan op de hoogte brengen wanneer de bestelling klaar staat.
Afhalingen kunnen na afspraak bij voorkeur op een zaterdag tussen 9u00 en 12u00 en 13u30 en 17u00. Andere afspraken zijn mogelijk.

VERZENDING Ė KOSTEN Ė LEVERING - RISICO
Indien de klant ervoor opteerde om zijn bestelling laten leveren, zal de verkoper de transportkosten berekenen en per e-mail kenbaar maken aan de klant.
De klant verklaart op de hoogte te zijn van de gevolgde transportregeling die op de site staat.

Vermijdt kleine bestellingen. De steeds stijgende verzendkosten staan dan niet in verhouding tot de waarde van het verzonden goed. Gezamenlijke bestellingen verminderen gevoelig deze kosten. 

De verzending gebeurt voor rekening en risico van de klant.  Alle artikelen worden voor verzending door verkoper gecontroleerd. Eventuele transportschade verhaalt de klant steeds op de transporteur. Om zijn rechten tegenover de transportfirma te vrijwaren is het daarom belangrijk dat hij de geleverde goederen bij levering controleert alvorens af te tekenen. Alleen dan heeft de koper recht van verhaal bij beschadigde goederen.

De verpakking maakt deel uit van de levering en wordt ook nooit teruggenomen. Controleer leveringen niet enkel door uitwendig de staat van bv. kartonnen dozen te controleren. Er kan altijd drukschade zijn opgetreden die de karton, die terugveert, niet beschadigd heeft. Kijk altijd in de pakken.

Indien een verkeerde levering gebeurde, die duidelijk de fout is van de verkoper, zal de klant dit binnen de 8 dagen na levering melden. De verkoper zal zo snel mogelijk de juiste stukken leveren met terugname van de verkeerd geleverde, dit zonder verdere kosten voor de klant.
De klant kan evenwel geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

RECHTBANK
Elke discussie tussen partijen, die geen minnelijke oplossing kent, zal verder worden behandeld door de bevoegde rechtbanken van Tongeren (BelgiŽ).

AKKOORD
Door een bestelling te plaatsen verklaart de klant zich automatisch akkoord met deze  verkoopvoorwaarden en, indien hij wenst te laten leveren, ook de transportregeling.

 

© Copyrights - Bieenkorf - bemerkingen : mail